Dørstoppere er montert!

Utgangsdørene har nå fått dørstoppere. Det vil si at når døren åpnes helt står den oppe av seg selv. Dra døren til deg for å lukke den.

PS! Dette gjelder ikke utgangsdører med automatisk døråpner.