Varsel om økning av felleskostnadene

Styret i Alingsåsveien Borettslag har vedtatt å øke felleskostnadene med 15%, med virkning fra 01.01.2024.
Økningen av felleskostnader skyldes den generelle økningen i prisen på varer og tjenester, i tillegg til stigende renter og kommunale avgifter.

Lillestrøm kommune har nylig offentliggjort en 5-års plan for sine kommunale avgifter. Denne planen viser betydelige økninger i gebyrene for vann og avløp i de kommende årene. Allerede i 2024 vil disse økningene være langt større en det styret hadde grunn til å anta under beboermøtet i oktober. Dette, i tillegg til stigende lånekostnader og nødvendigheten av midler til vedlikehold, gjør av styret ser seg nødt til å øke husleien med 15% fra januar 2024.

Hva må jeg gjøre?
Dersom du benytter eFaktura trenger du ikke gjøre noe. Beløpet blir oppdatert automatisk.

Bruker du avtalegiro blir beløpet oppdatert, men det anbefales å sjekke at beløpsgrensen er høy nok.