Alle punkter som lå til behandling ble godkjent.
Det vil si at Vedtektene og Husordensreglene er oppdatert.

Ønskes protokollen tilsendt, vennligst skriv en epost til styret@alingsasveien.no

Antall deltakere på den digitale generalforsamlingen var på linje med tidligere vanlige generalforsamlinger.