Generalforsamling ble avholdt onsdag 10. April klokken 18.
Tilstede fra andelseierne: 38 stemmeberettigede, 2 fullmakt
totalt: 40 andelseiere.

Protokoll kan leses her