Dato for borettslagets ordinære generalforsamling er fastsatt til 14. mars 2017.

Har du en sak som ønskes behandlet av generalforsamlingen, forslaget sendes skriftlig til styret v/styreleder:

Navn: Lillian Rønquist Thomassen
Adresse: Alingsåsveien 25
e-post: styret@alingsasveien.no

Saken må være styret i hende innen 10. februar 2017.

Alle saker må være påført innsenders navn og telefonnummer/e-postadresse.
Saker hvor det ønskes en votering, bør inneholde et forslag til vedtak.

Tenk gjennom hvorvidt saken krever behandling av generalforsamlingen eller om den med fordel kan behandles av styret eller tas opp på et beboermøte. Dersom saken ligger innenfor styrets fullmakter eller er best egnet for et beboermøte, vil styret ta kontakt for å avklare om det ønskes forenklet behandling.

Valgkomiteen kan kontaktes via styret hvis du har forslag til nye medlemmer til råd og utvalg.
Valgkomiteen kan også kontaktes på mail: valg@alingsasveien.no

Last ned dokumentet her