Dato for borettslagets ordinære generalforsamling er satt til 18. mars 2015.

Saker som ønsker behandlet av generalforsamlingen skal framgå av innkallingen og sendes skriftlig til styret v/styreleder.

Navn: Alingsåsveien Borettslag v/Ellinor Tøvik
Adresse: Alingsåsveien 25
E-post: styret@alingsasveien.no

Saken må være styret i hende innen 16. februar 2015.

Alle saker må være påført innsenders navn og telefonnummer/e-postadresse.
Saker hvor det ønskes en vortering, bør inneholde et forslag til vedtak.

Valgkomiteen kan kontaktes via styret dersom du har forslag til nye medlemmer i råd og utvalg.

Valgkomiteen kan også kontaktes på mail: valg@alingsasveien.no

-styret-