Dato for borettslagets ordinære generalforsamling er fastsatt til 10 april 2024.

Har du en sak som ønskes behandlet av generalforsamlingen, sendes forslaget skriftlig til
styret.

Navn: Alingsåsveien borettslag v/Trude Steen
Adresse: Alingsåsv. 25, 2013 Skjetten (eller direkte i styrets postkasse)
e-post: styret@alingsasveien.no

Saken må være styret i hende innen 9. februar 2024.

Alle saker må være påført innsenders navn og telefonnummer/e-postadresse.

Saker som skal behandles i generalforsamlingen inneholde et forslag til vedtak.

Tenk gjennom hvorvidt saken krever behandling av generalforsamlingen eller om den med
fordel kan behandles av styret eller tas opp på et beboermøte.

Dersom saken ligger innenfor styrets fullmakter eller er best egnet for et beboermøte, vil
styret ta kontakt for å avklare om det ønskes forenklet behandling.

Med hilsen styret i Alingsåsveien borettslag

Skjema for forslag.pdf