Når skal vaktmester kontaktes?


For mange kan det være usikkert når vaktmester skal kontaktes eller involveres.

Uavhengig av spørsmål om ansvar, skal vaktmester kontaktes ved problemer med følgende:

 • Vannlekkasjer
 • Tette (hoved)avløp
 • Ventilasjnsanlegg/vifter
 • Garasjeporter
 • Inngangsdører
 • Garasjedører
 • Boder
 • Dørklokker
 • Nøkler til oppgangsdører
 • Vinduer
 • Verandadør eller innglassingen
 • Lys i oppgang, bod, garasje
 • Andre forhold som krever øyeblikkelig handling

Vaktmester vurderer hvert enkelt tilfelle, og gjør evtentuelle nødvendige tiltak. 

Videre skal ikke vaktmester kontaktes vedrørende forhold som normalt inngår under beboers vedlikeholdsansvar.
For eksempel: løs vask på badet, tette vasker, problemer med eget sikringsskap/strøm, individuelle problemer med kabelselskap (GET) osv.
Forhold som dette må beboer selv ordne, eventuelt kontakte fagperson/reparatør.

Mer om andelseiers og borettslagets vedlikeholdsplikt leser du i Vedtektene under punkt 5.

Kontakt styret styret dersom noe er uklart.