Om Borettslaget

 
Beliggenhet

Alingsasveien Borettslag ligger i Skjettenbyen, en del av tettstedet Skjetten.

Skjetten ligger i Skedsmo kommune ca. 18 km nordøst for Oslo. Beliggenhet i forhold til Strømmen og Lillestrøm kan ses på oversiktskartet

 • Nærmeste togstasjon er Sagdalen
 • Nærmeste bussholdeplass er Skjetten Senter

 

Serviceinstitusjoner

Skjettensenteret er nærmeste butikksenter. Her ligger dagligvarebutikken, post i butikk, apotek, frisør, legesenter, tannlege, helsestasjon, fysioterapi, kiropraktikk etc. 

På samme område ligger også bensinstasjon med minibank samt taxiholdeplass

Historikk

Borettslaget har sitt navn fra vennskapskommunen Alingsås i Sør-Sverige.

Borettslaget er bygget i 1973/74 av A/S Ungdomsbygg og har 295 leiligheter. Alingsåsveien Borettslag er nest størst blant 12 borettsslag. Skjettenbyen har totalt 1802 leiligheter fordelt på blokker og rekkehus.

Leilighetene

Borettslaget har 4 hovedtyper av leiligheter: 2-roms, 3-roms, 3-roms i underetasje og 4-roms. Se for øvrig oversikt med tegninger. Til leilighetene hører kjølebod og felles sportsbod ute.

Parkeringsanlegg

Borettslaget har et garasjehus i 5 plan med tilsammen 292 plasser under tak m/motorvarmer og reserverte plasser m/motorvarmer over tak . De fleste leilighetene har en fast parkeringsplass. Det er også tilgjengelig noen utleieplasser m/motorvarmer over eller under tak.
Større lastebiler og varebiler kan stå på leid plass m/motorvarmer på østsiden av garasjehuset.

Det er mulig å installere lader for el-bil i parkeringshuset. Kontakt styret for informasjon

Midtfeltet på garasjetaket er gjesteparkering.

Parkeringsbestemmelser

Kjøring og parkering i gangveien er forbudt, og vil kunne føre til bøtelegging og borttauing uten varsel for eierens regning og risiko. Dette gjelder også for mopeder og motorsykler.

 • All hensetting av motorsykler og mopeder i boder og fellesrom er forbudt
 • Parkering i Alingsasveien til og med snuplassen er forbudt og medfører bøtelegging.
 • P-Service AS foretar parkeringsreguleringen i laget.
Uteanlegg

Utenfor blokkene finnes lekeplasser med sandkasser og lekeapparater. I Skjettenbyen generelt er det meget gode muligheter for ballspill og annen idrettslige aktiviteter.
Enkelte oppganger har laget sine egne uteplasser med bord og benker. Forøvrig finnes det grøntarealer rundt blokkene.

Mulighetene for aktiviteter vinterstid er gode. Det finnes bakker som er egnet for ski og akebrett i nærheten av borettslaget. Flott turterreng som f.eks. Gjelleråsmarka er ypperlig både sommer og vinter.

Fellesorganet for Skjettenbyen

Saker som Fellesorganet tar seg av kan være kontrakter for eksterne vaktmesterfirmaer, «Skjettenrusken», administrasjon av Antenneutvalget, , stønader til lag og foreninger, parkeringssaker i Skjettenbyen og lignende.

Miljøutvalget

Dette utvalget er et underutvalg av styret. Utvalgets oppgaver kan være arrangementer som Formiddagstreff, dugnader og andre tiltak som kan styrke et godt miljø i borettslaget. Miljøutvalget er valgt for 1 år av gangen.

Oppgangstillitsvalgt

Hver oppgang er av styret pålagt a ha en oppgangstillitsvalgt m/vararepresentant. Denne har til oppgave å ta seg av saker som gjelder sin oppgang samt arrangere dugnader i samarbeid med miljøutvalget/styret.

Styret

Styret i borettslaget består av 6 medlemmer og like mange varamedlemmer.

Styremedlemmer blir valgt for 2 ar og varamedlemmene for 1 år. Flere opplysninger om dette finnes i vedtektene. Styret har styremøte onsdag hver 14. dag og tar da opp saker som vedrører borettslaget.
Samme dag kan styret treffes på styrerommet i kjelleren i Alingsåsveien 25, fra kl. 19.00 - 19.30. 

Utenfor Alingsåsveien 25 er også styrets postkasse.

Vaktmester

Borettslaget har vaktmester som har ansvaret for Alingsåsveien borettslag. Se forøvrig liste over vaktmesterens arbeidsoppgaver. Vaktmesteren har postkasse utenfor nr. 25. Denne postkassen kan nyttes til beskjeder og oppdrag til vaktmesteren. Ved oppgaver som haster kan styrerepresentanter eller vaktmester kontaktes direkte.

Antenneanlegget

Skjettenbyen har eget kabel-TV nettverk for TV, bredbånd og telefoni. 
Avtalen er for tiden med GET. 

Praktiske opplysninger

Husdyrhold: Det er tillatt å holde dyr i borettslaget så lenge dette ikke er til sjenanse for andre beboere. Se forøvrig husordensreglene.

Salg av leiligheter: Ved salg av leiligheten kan du kontakte styret eller forretningsfører.

Forsikringssaker: Ved forsikringssaker skal alltid styret eller vaktmester kontaktes.

Skader: Skjer det skader i leiligheten skal vaktmester eller styret kontaktes. Skjer dette etter arbeidstid eller i helgene kan vaktmester eller en av styrets representanter kontaktes. Beboere kan ikke rekvirere arbeid på borettslagets bekostning.

Ventilasjonsanlegget: Alle leiligheter er utstyrt med mekanisk ventilasjon ved at det på taket for hver oppgang er montert en avtrekksvifte som Sørger for avtrekk fra kjøkken, bad, vaskerom og WC. Avtrekksluften fra leiligheten må alltid erstattes med frisk luft, dette skjer gjennom ventiler i overkant av vinduene.
For at ventilasjonsanlegget skal fungere skal ventilene alltid være åpne.
På denne måten får man skiftet ut «brukt luft» og kan unngå fukt og duggproblemer i leiligheten.

Skoler

Skjetten har følgende skoler:

 • Gjellerås skole, 1. - 7. trinn. Den ligger bak Skjettensenteret i Karisveien.
 • Skjetten skole, 1. - 7. trinn, og ligger i Skjettenveien
 • Stav skole, 8. - 10. trinn, ligger i Øvre Ryens vei.

Svømmehall ligger ved Skjetten skole.

Fra Alingsåsveien er det kort vei til alle disse skolene.

Barnehager, sport- og fritidsaktiviteter

I Skjettenbyen finnes følgende barnehager:

 • Breidablikk barnehage i Bråteveien
 • Melby barnehage i Landskronaveien
 • Uglebakken barnehage i Landskronaveien
 • Valstadtoppen barnehage i Tårnbyveien

I tillegg finnes Løvehjerte FUS barnehage og Lahaug Gårds- og naturbarnehage på Skjetten.

Sport/fritid:

Skjetten Sportsklubb organiserer fotball, håndball, basketball og volleyball.

Svømming organiseres gjennom Triton - Lillestrøm svømme- og triatlonklubb 

Ungdoms-/fritidsklubben heter Skjetten fritidssenter "Jolly" og informasjon finnes her.

 

 

Alingsåsveien borettslag
Alingsåsveien 25
2013 Skjetten

E-post: styret@alingsasveien.no
Telefon: 63 89 02 00