Borettslaget har fått to grillbord!

 Vi har nå to flotte grillbord i borettslaget!

  De er til fri benyttelse for våre beboere.

  Det ene grillbordet står i "parken" mellom

  parkeringshuset og Nordens vei.

  Det andre står ved den store lekeplassen.

Styret anmoder brukerne om å rydde opp etter seg 
og fjerne grillkullet når det er forsvarlig.