P-huset: Høyere avgift på parkeringbøter/kontrollavgift

Smart Security, som ilegger parkeringsbøter på parkeringsplassen på garasjehuset i Alingsåsveien er blitt medlem av Parkeringsklagenemda.

Smart Security, som ilegger parkeringsbøter på parkeringsplassen på garasjehuset i Alingsåsveien er blitt medlem av Parkeringsklagenemda. 
Smart Security er blitt medlen for å bedre rettighetene til de som feilparkerer og blir ilagt parkeringsbot, slik at alle som ilegges korrekte bøter blir behandlet likt. 
Parkeringsklagenemda har med dette overtatt klagebehandlingen.

Kontrollavgiften er som følge av dette økt til kr. 810,-.

For opplysninger om årsaken til boten kan Smart Security kontaktes på tlf. 815 35 915 mandag - torsdag i tidsrommet 10 - 15.