Informasjon fra styret

Informasjon fra styret, samt viktige ting du som beboer må tenke på og ta hensyn til.

Vedr. asfaltering av uteområder
Asfaltering av uteområdene er utsatt da befaring av leverandører viser at grunnen flere steder er såpass dårlig at dette må utbedres før ny asfalt kan legges.

Vedr. inngangspartiene fra nr. 25
Dreneringsarbeidet er ferdig. Ferdigstillelse med asfaltering, beplantning og oppsett av lysmaster vil skje til våren etter at grunnen har "satt seg" i vinter. Beboerne i berørte oppganger er informert.

Vedr. gjennomgang av hager i underetasjene
Dreneringen som er lagt i hagene, hagene og gjerdene gås over til våren sammen med leverandør av arbeidene.

Markiser
Regn, fuktig luft og snø forringer raskt markisen. Husk å kjøre den helt inn (helst bør den først være tørr).

Fyre for kråkene?
Husk at du som beboer betaler din del av strømutgiftene for fellesområdene. Lukk vinduene i oppgangen etter lufting. Påse at lufteventilene er åpne.

Påse at utgangsdøren til oppgangen lukkes helt. Gi vaktmester beskjed ved feil.

Vinduer og terrasseskyvedør
Det er ditt ansvar som beboer å vedlikeholde leilighetens vinduer, terrasseskyvedøren samt innglassingsfeltene på balkongen.
Bruk ikke makt for å åpne eller stenge disse. Er du i tvil om hvordan man skal vedlikeholde, er vinduet vanskelig å lukke, går skyvedøren tregt? Kontakt vaktmester, før noe blir ødelagt. Reparasjoner, som kunne ha vært unngått, kan bli dyrt for deg.