Resultat av digital generalforsamling mai 2020

Alle punkter som lå til behandling ble godkjent.
Det vil si at Vedtektene og Husordensreglene er oppdatert.

Ønskes protokollen tilsendt, vennligst skriv en epost til styret@alingsasveien.no

Antall deltakere på den digitale generalforsamlingen var på linje med tidligere vanlige generalforsamlinger.