Alingsåsveien har et miljøutvalg

Disse frivillige ildsjelene sørger for å arrangere formiddagstreff for beboere noen ganger i løpet av året. Treffene holdes i styrelokalene i nr. 25.

Treffene vil bli annonsert i oppgangene i forkant, og er gratis for våre beboere.Miljøutvalget består av:

Anne Lise Engebråthen og Laila VedvikMiljøutvalget kan kontaktes ved å sende en e-post til styret@alingsasveien.no