Kontaktperson

 

Telefon

E-postadresse

Trude Steen  

Styreleder

 99532751

styret@alingsasveien.no

Vidar Berge

Nestleder / Vedlikehold / HMS

94097778             

styret@alingsasveien.no

Tone Helland   

Sekretær / Web

 47454932

styret@alingsasveien.no

Tommy Østby  

Vedlikehold / HMS

 97649636

styret@alingsasveien.no

Leif Haugen  

Vedlikehold / HMS / Garasje og parkering 

 98223041

styret@alingsasveien.no

Ingbjørg Holtet

Kontakt for oppgangstillitsvalgte og miljøutvalg / Utleie  

 45033068

styret@alingsasveien.no  

Kaia Lykkeid

1. Vara / Diverse

 97127448

styret@alingsasveien.no

   

 

 

Vaktmester
Gjermund Berntsen

Arbeidstid man - fre, kl. 08.00 - 16.00

 45602997

vaktmester@alingsasveien.no  

 

 

 

 

Valgkomité

Vibeke Lambrects / Solfrid Laithi

 

valg@alingsasveien.no