Dugg på vinduer kan være et varsel om for dårlig utlufting, faktisk kan du i eldre hus ofte få fuktskader om vinteren.

Sjokklufting er best

I vinterkulda bør du gi boligen to raske utluftinger om dagen for å bli kvitt helseskadelig støv.

 

Inneluft på hjernen løs

I mange boliger er inneluften så dårlig at det går på hjernen løs.

– Mange boliger og andre bygg har mangelfull utlufting, selv med ventilasjonssystemer. Lite frisk uteluft slippes inn. Det blir mer CO2 i inneluften, som dermed blir dårligere å puste i, fastslår fagsjef Johan Mattsson i rådgivningsfirmaet Mycoteam som spesialiserer seg på inneklima.

Det er ikke direkte skadelig å puste i luft med forhøyet CO2, men det påvirker kjapt hjernen. Konsentrasjonsevnen svekkes merkbart selv ved små reduksjoner i luftkvaliteten, viser en ny amerikansk undersøkelse.

– Inneluften er aldri så dårlig som om vinteren. Vi fyrer, stenger ventiler og slipper inn lite frisk luft. Slikt blir det mye svevestøv av, sier Kolbjørn Mohn Jenssen i konsulentfirmaet Mycoteam.

Nesten uansett hvor forurenset uteluften er om vinteren, er inneluften verre.

– I motsetning til hva mange tror, kommer luftforurensing i all hovedsak innenfra, ikke utenfra, sier Mohn Jenssen.

Når man minsker tilførselen av frisk luft utenfra, virvles det opp mer støv inne. Det fører både til flere hybelkaniner og mer svevestøv – som vi puster inn.

Svevestøv inneholder kjemiske spor av alt vi omgir oss med, fra stekos til hårspray og løsemidler.

– Støv kan også inneholde for eksempel muggsoppsporer, som utløser allergi. Andre stoffer irriterer luftveiene, slik som betongpartikler. Partikler av kjemisk art kan ha skadelige helseeffekter vi i dag ikke kjenner til, sier inneluftekspertene.

Helse bør gå foran strømregningen, mener Mohn Jenssen. Derfor anbefaler han at vi gir boligen jevnlige og skikkelige utluftinger nå om vinteren.

– Sett vinduene på vidt gap noen få minutter, slik at det blir gjennomtrekk, aller helst to ganger om dagen. Utluftingen trenger ikke vare mer enn fem minutter. Da er du kvitt overskuddsstøvet.

Sjokkutlufting fører ikke til at du fryser etterpå.

– Du trenger ikke være redd for stort varmetap, fordi varmen i et allerede oppvarmet bygg i hovedsak ligger i selve bygget, og ikke i luften. Selv med åpne ventiler og vindu på gløtt, blir det ikke spesielt god utlufting, men man bør i hvert fall ikke stenge alle ventiler helt i kulda.

Dugg på vinduer kan være et varsel om for dårlig utlufting, faktisk kan du i eldre hus ofte få fuktskader om vinteren.

Pågår det over lengre tid, kan misfarging bak senger og skap være tegn på mer omfattende problemer, for eksempel muggsopp.

– Når du fyrer, bør du også slippe inn frisk luft, ellers kan det oppstå undertrykk.